Prekių pristatymas ir atsiėmimas

Prekių pristatymas kurjeriu.

Pristatymo kaina: 8,00 €. 

Prekių, sveriančių daugiau nei 30 kg,– 19,49 €. Kurjeris priima iki 999,99 € grynais pinigais.

Pristatymas per 1–5 d. d. (jeigu prekė yra sandėlyje).

Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Utenoje, Telšiuose, Tauragėje, Alytuje, Marijampolėje, galite pasirinkti Jums patogiausią pristatymo laiko intervalą darbo dienomis:

08.00–14.00

14.00–18.00

Vilnius ir Kaunas

Jeigu gyvenate kituose miestuose, negu aukščiau nurodytieji, galite pasirinkti tik prekių pristatymo dieną. Kurjeris Jums paskambins prieš atveždamas siuntą, kad pasitikslintų pristatymo laiką ir vietą.

Sunkių prekių pristatymas. Prekės užnešimas

Prašome atsižvelgti į tai, kad turėsite patys pasirūpinti daugiau kaip 30 kg sveriančių prekių nunešimu nuo kurjerio automobilio iki Jūsų namų ar biuro. 

Siuntos atsiėmimas:

Kurjeriui pristačius prekes, pateikite asmens tapatybės dokumentą (vairuotojo pažymėjimą arba pasą). Jeigu prekę atsiims kitas asmuo, nurodykite jo vardą ir pavardę mūsų konsultantams užsakymo metu.

Patikrinkite, ar siunta neturi išoriškai matomų pažeidimų ar kitų trūkumų, tik tuomet pasirašykite kurjeriui.

Jeigu už prekę ketinate atsiskaityti pristatymo metu, nepamirškite pasiruošti reikalingos sumos pinigų.

Išsaugokite sąskaitą faktūrą, ji bus reikalinga garantiniam aptarnavimui.

Jeigu negalėsite prekės atsiimti numatytu laiku, prašome pranešti mūsų konsultantams telefonu +370 619 28800 ir mes pakeisime pristatymo laiką.

1. Pirkėjas gali pasirinkti vieną iš toliau nurodytų prekių pristatymo būdų, atsižvelgdamas į tai, kokias prekes Pirkėjas užsisakė:
1.1. atsiimti prekes pasirinktoje veterinarijos vaistinėje – taip galima atsiimti visas prekes, kurios yra užsakomos Elektroninėje parduotuvėje; 
1.2. gauti užsakytas prekes per kurjerių tarnybą Pirkėjo nurodytu adresu – taip prekes galima atsiimti tik tada, jei užsakytame prekių krepšelyje nėra vaistinių preparatų ar kitų prekių, parduodamų tik su veterinarijos gydytojo išrašytu receptu.

2. Jeigu Pirkėjas pasirenka prekes atsiimti veterinarijos vaistinėje, prekes jis privalo atsiimti ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, skaičiuojamų nuo Elektroninės parduotuvės Pirkėjui el. paštu atsiųsto patvirtinimo, kad prekių užsakymas jau paruoštas ir pristatytas į Vaistinę, gavimo momento. Prekės, kurios Pirkėjui perduodamos veterinarijos vaistinėje, atsiimamos veterinarijos vaistinės darbo laiku. Veterinarijos vaistinių sąrašas ir jų darbo laikai yra nurodyti Elektroninės parduotuvės interneto tinklapio skiltyje „Veterinarijos vaistinės“. Pirkėjui neatsiėmus prekių per šiame Taisyklių punkte nustatytą terminą, Administratorius be išankstinio įspėjimo prekių užsakymą anuliuoja, nutraukia prekių pirkimo-pardavimo sutartį, o per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų grąžina Pirkėjui sumokėtą sumą, išskaičiavęs iš jos Taisyklių 6.2 punkte nurodytus komisinius mokesčius ir Taisyklių 6.3 punkte nurodytą Prekių pristatymo mokestį.

3. Prekes gali atsiimti tik Pirkėjas arba trečiasis asmuo, kuriam Pirkėjas perdavė užsakymo numerį. Pirkėjas atsiimdamas prekes veterinarijos vaistinėje privalo pateikti el. paštu gautame užsakymo patvirtinime nurodytą užsakymo numerį. Jeigu užsakytas prekes atsiims ne pats Pirkėjas, užsakyme jis privalo nurodyti asmens atsiimsiančio prekes (gavėjo) vardą ir pavardę, toks asmuo atsiimdamas prekes Vaistinėje, privalo pateikti galiojantį asmens dokumentą.

4. Jeigu Pirkėjas pasirenka gauti užsakytas prekes per kurjerių tarnybą Pirkėjo nurodytu adresu, prekės Pirkėjui yra pristatomos per 3 (trys) - 5 (penkias) darbo dienas nuo pranešimo apie apmokėjimą už prekes gavimo dienos, išskyrus atvejus, kai Pardavėjas tuo momentu neturi reikiamų prekių. Prekių pristatymą Pirkėjui kurjerių tarnyba vykdo tik darbo dienomis nuo 8.00 iki 18.00. 

5. Pirkėjas įsipareigoja prekių užsakymo metu nurodytoje prekių pristatymo vietoje prekes priimti pats arba tai gali padaryti trečiasis asmuo, kuriam Pirkėjas perdavė užsakymo numerį. Jeigu užsakytas prekes atsiims ne pats Pirkėjas, užsakyme jis privalo nurodyti asmens atsiimsiančio prekes (gavėjo) vardą ir pavardę, toks asmuo atsiimdamas prekes, privalo pateikti kurjerių tarnybos atstovui galiojantį asmens dokumentą. Pirkėjas, atskleisdamas užsakymo numerį trečiajam asmeniui, prisiima visą atsakomybę ir neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui. 

6. Pirkėjas, priimdamas įsigytas prekes, prieš pasirašydamas prekių pristatymo dokumentus, privalo apžiūrėti prekės pakuotės būklę, prekių kiekį, kokybę ir asortimentą. Jeigu Pirkėjas pastebėjo prekių trūkumų arba siuntos ir užsakymo neatitikimų, Pirkėjas privalo nepriimti prekių siuntos ir kartu su kurjeriu užpildyti specialų siuntų patikrinimo aktą, kuriame privalo nurodyti rastus pažeidimus ir informuoti apie juos Administratorių šiose Taisyklėse nurodytu telefono numeriu arba elektroninio pašto adresu. Jeigu Pirkėjas prekių pristatymo dokumentus patvirtina be pastabų, laikoma, kad prekės jam pristatytos nepažeistoje prekių siuntos pakuotėje, prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka užsakymą bei pirkimo-pardavimo sutarties sąlygas.

7. Jeigu prekių pristatymas yra neįmanomas ne dėl Pardavėjo kaltės (pavyzdžiui, Pirkėjas užsakydamas prekę (-es) nurodė neteisingą adresą, nurodytu adresu Pirkėjas ar gavėjas nerandamas ir pan.), Pirkėjas neatsiima prekių su kurjerių tarnyba suderintu laiku arba atsisako atsiimti prekes, Pardavėjas iš anksto neįspėjęs gali nutraukti prekių pirkimo-pardavimo sutartį. Jei šiame Taisyklių punkte numatytu atveju Pardavėjas nutraukia pirkimo-pardavimo sutartį, Pardavėjas per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų grąžina Pirkėjui už prekes sumokėtą sumą, išskaičiavęs iš jos nurodytus komisinius mokesčius ir  nurodytą prekių pristatymo mokestį. 

8. Jei Pirkėjo Prekių krepšelyje yra bent viena prekė, kurios pageidaujamo kiekio Pardavėjas per šiose Taisyklėse nurodytus terminus pristatyti Pirkėjui negali, Administratorius apie tai nedelsdamas informuoja Pirkėją Paskyroje nurodytu elektroninio pašto adresu arba telefono numeriu ir nurodo galimą prekių pristatymo terminą. Pirkėjui nesutinkant su pasikeitusiu prekių pristatymo terminu, jis gali atsisakyti užsakymo. Tokiu atveju Pardavėjas per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo užsakymo atsisakymo grąžina Pirkėjui pagal ankstesnį užsakymą sumokėtą sumą, išskaičiavęs iš jos nurodytus komisinius mokesčius.

9. Administratorius ir Pardavėjas nėra atsakingi Pirkėjui už prekių pristatymo vėlavimą dėl prekes pristatančios kurjerių tarnybos kaltės.

10. Visais atvejais, Pardavėjas ir Administratorius nėra atsakingi Pirkėjui už prekių pristatymo terminų viršijimą, jeigu prekės nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

11. Šiame skyriuje numatytais atvejais grąžinamas Pirkėjui sumas Pardavėjas perveda į Pirkėjo atitinkamo užsakymo pateikimo metu nurodytą mokėtojo banko sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas už užsakymą.

Grąžinimo sąlygos

1. Pirkėjas neturi teisės atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties ir grąžinti Pardavėjui šių prekių:
1.1. vaistinių preparatų;
1.2. kokybiškų maisto produktų, įskaitant maisto papildus ir vitaminus;
1.3. kokybiškų  kosmetikos (šampūnus ir kitus priežiūros reimenis), tualetinių preparatų;
1.4. kokybiškų prekių, kuriomis Pirkėjas naudojosi, jas sugadino, pažeidė jų pakuotę ar dėl kitų Pirkėjo atliktų veiksmų prekės prarado prekinę išvaizdą, taip pat ne visos komplektacijos prekių (pavyzdžiui, prarastos konkrečios prekių dalys, nėra naudojimo instrukcijos ar garantinės knygelės, jei ji buvo išduota, ir pan.);
1.5. kitų prekių, kurias Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti vadovaudamasis galiojančiais teisės aktais.

2. Prekės yra laikomos nekokybiškomis, jeigu pasibaigęs prekių galiojimo terminas, prekių sudėtyje yra teisės aktais draudžiamų sudedamųjų medžiagų, dėl netinkamų laikymo sąlygų iki prekių perdavimo Pirkėjui yra pakitusi prekių konsistencija ar kitos esminės ypatybės, prekės yra pažeistos mechaniškai, pažeistos jų pakuotės ar yra kitų prekių kokybės trūkumų. 

3. Pirkėjas turi teisę grąžinti Pardavėjui Elektroninėje parduotuvėje užsakytas arba nusipirktas tas prekes, kurios nėra nurodytos Taisyklių 1.1. punkte, atsisakydamas sudarytos prekių pirkimo-pardavimo sutarties visų arba dalies užsakyme esančių prekių atžvilgiu. Norėdamas pasinaudoti šia teise, Pirkėjas apie prekių pirkimo ir pardavimo sutarties atsisakymą turi:
3.1. ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekių perdavimo Pirkėjui dienos informuoti Pardavėją apie sutarties atsisakymą Administratoriaus elektroninio pašto adresu info@animalmedic.lt pateikdamas laisvos formos pasirašytą prašymą, kuriame išdėstytas Pirkėjo sprendimas atsisakyti sutarties; ir
3.2. ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Pardavėjo informavimo apie sutarties atsisakymą dienos, kaip tai numatyta Taisyklių 3.1. punkte, perduoti Pardavėjui prekes kartu su prekių pirkimo dokumentu (mokėjimo pavedimo kopija ir (arba) PVM sąskaita faktūra) bei kitais priklausančiais dokumentais (pavyzdžiui, garantinės priežiūros knygele), jei taikoma, šių Taisyklių 7. punkte numatytu būdu. 

4. Grąžinamos ar keičiamos kokybiškos prekės privalo būti nesugadintos, nepraradusios prekinės išvaizdos (nenuimtos ir nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) ir negali būti naudotos. Prekė turi būti grąžinama originalioje pakuotėje, tos pačios komplektacijos, kokia buvo Pirkėjo gauta, būtinai pateikiant prekės įsigijimo dokumentą, garantinę kortelę (jei ji buvo išduota), naudojimo instrukcijas ir kitus prekės priklausinius. Jeigu prekė nėra visos komplektacijos, yra sugadinta, netvarkinga arba nėra tinkamai supakuota, Pardavėjas turi teisę nepriimti prekės, jos nekeisti ir negrąžinti už prekę Pirkėjo sumokėtų pinigų.

5. Šių Taisyklių 3. punkte numatyta teise gali pasinaudoti tik tas Pirkėjas, kuris pagal teisės aktus yra laikomas vartotoju, t. y. fizinis asmuo, kuris pareiškia savo valią pirkti, perka ir naudoja prekę asmeniniams, šeimos, namų ūkio poreikiams, nesusijusiems su verslu ar profesija, tenkinti.

6. Netinkamos kokybės Prekės keičiamos ar grąžinamos, vadovaujantis šiomis Taisyklėmis ir Prekių įsigijimo metu galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

7. Prekės Pardavėjui gali būti perduodamos (grąžinamos):
7.1. jeigu prekes Pirkėjas atsiėmė veterinarijos vaistinėje, prekės grąžinamos toje pačioje veterinarijos vaistinėje;
7.2. jeigu prekes Pirkėjui pristatė kurjerių tarnyba, prekių grąžinimo sąlygos derinamos individualiai, Pirkėjui kreipiantis į Administratorių elektroninio pašto adresu info@animalmedic.lt arba  telefonu 8 619 28800. 

8. Taisyklėse nustatytais Prekių grąžinimo atvejais už Prekes sumokėtus pinigus Pardavėjas grąžina Pirkėjui per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Prekių gražinimo dienos, pervesdamas pinigus į mokėtojo už prekes banko sąskaitą, prieš tai išskaičiavęs iš Pirkėjui grąžintinos sumos nurodytus komisinius mokesčius ir  nurodytą prekių pristatymo mokestį.

Privatumo politika

Šioje Privatumo politikoje pateikiame pagal  Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą  dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas) privalomą informaciją apie asmens duomenų tvarkymą, atliekamą Jums naudojantis interneto svetaine www.animalmedic.lt.

Duomenų valdytojas, nustatantys Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones Jums naudojantis interneto svetaine www.animalmedic.lt gali yra UAB „Animal Medic“, registracijos adresas: K. Baršausko g. 81, LT-51385 Kaunas m. sav., juridinio asmens kodas 302443937.

Elektroninė prekyba

Elektroninės prekybos tikslu tvarkysime tuos Jūsų duomenis, kuriuos pateiksite registracijos metu, taip pat tuos duomenis, kuriuose gausime Jums atliekant prekių įsigijimą, įskaitant informaciją apie Jūsų įsigytas prekes bei su apmokėjimu susijusius duomenis. Jeigu registracijos metu nepateiksite savo asmens duomenų, negalėsime Jūsų identifikuoti ir parduoti Jums prekių.

Jūsų asmens duomenis saugosime ne ilgiau nei 10 metų nuo Jūsų atlikto pirkimo, išskyrus atvejus, kai laikantis teisės aktuose numatytų pareigų, pavyzdžiui, vykdant valstybės institucijų nurodymus ar dalyvaujant teisminiuose ginčuose Jūsų asmens duomenis reiks tvarkyti ilgiau nei nurodytas terminas.

Jūsų asmens duomenų tvarkymo pagrindas šiuo tikslu yra sutarties vykdymas arba Jūsų prašymu atliekami veiksmai prieš sudarant sutartį. Tam tikrų asmens duomenų tvarkymo veiksmų pagrindas taip pat gali būti teisės aktuose numatytų prievolių vykdymas, pavyzdžiui, siekiant atitikti mokesčių mokėjimą reglamentuojančiuose teisės aktuose numatytas pareigas.

Duomenų valdytojas, nustatantis asmens duomenų tvarkymo tikslą ir priemones Jums atliekant registraciją ir įsigyjant prekes mūsų interneto svetainėje, yra UAB „Animal Medic“ tais atvejais, kai yra įsigyjamos prekės, kurios nėra vaistai, arba  tais atvejais, kai yra įsigyjamos prekės, tarp kurių yra nors vienas vaistas.

Naujienlaiškių siuntimas ir kitoks tiesioginės rinkodaros vykdymas

Jeigu esate mūsų klientas, užsisakėte naujienlaiškį mūsų interneto svetainėje ar kitokiu būdu išreiškėte savo valią gauti tiesioginės rinkodaros medžiagą, Jūsų savanoriškai pateikti asmens duomenys, įskaitant elektroninio pašto adresą ir telefoną, bus naudojami tam, kad paminėtais kontaktiniais duomenimis, taip pat per socialinius tinklus, medijos kanalus ir kitus panašius elektroninius ryšio kanalus būtų galima Jums pateikti informaciją apie prekes ir paslaugas, naujienas, akcijas, renginius ar kitokią tiesioginę rinkodarą sudarančią informaciją.

Tiesioginė rinkodarą be sutikimo Jūsų elektroniniu paštu bus vykdoma tik tuo atveju, jeigu esate mūsų klientas. Tokia rinkodara bus vykdoma remiantis teisės aktų suteikta teise.

Jūsų asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu bus tvarkomi 10 metus nuo sutikimo davimo arba santykių su jumis pabaigos.

Kiekviename Jums siunčiamame elektroniniame laiške bus sudaryta galimybė tiesioginės rinkodaros pranešimų atsisakyti. Jų atsisakyti arba atšaukti sutikimą taip pat galite susisiekę bendrovės kontaktiniais duomenimis.

Duomenų valdytojas, atsakingas už tiesioginės rinkodaros tikslu tvarkomus asmens duomenis yra UAB „Animal Medic“.

Skundų, paklausimų ar atsiliepimų administravimas

Jeigu elektroniniu paštu ar kitokiu būdu pateikėte skundą, paklausimą ar atsiliepimą, Jūsų savanoriškai pateikti asmens duomenys bus tvarkomi šio skundo, paklausimo ar atsiliepimo administravimo tikslu.

Jeigu Jūsų pateiktas skundas bus susijęs su potencialiai galinčiu kilti ginču, galimai padaryta žala ir pan., Jūsų asmens duomenys gali būti saugoti maksimalų 10 metų laikotarpį. Jeigu asmens duomenys nebus susiję su galimu ginču, jie bus sunaikinti per trumpesnį laikotarpį.

Jūsų asmens duomenų tvarkymas bus grindžiamas Jūsų laisvos valios išraiška, t.y. sutikimu, tačiau, tam tikrais atvejais skundo tolesnio saugojimo pagrindas gali tapti teisės aktas.

Duomenų valdytojas, atsakingas už tiesioginės rinkodaros tikslu tvarkomus asmens duomenis yra UAB „Animal Medic“.

Slapukų naudojimas

Slapukas (angl. Cookie) yra nedidelis iš raidžių ir skaitmenų sudarytas failas, kuris yra įrašomas į Jūsų naršyklę arba standųjį Jūsų kompiuterio diską. Siekiant skirtingų tikslų yra naudojami skirtingi slapukai. Slapukai taip pat padeda atskirti Jus nuo kitų interneto svetainės naudotojų, taigi užtikrina malonesnę interneto svetainės naudojimo patirtį ir leidžia tobulinti interneto svetainę.

Dauguma naršyklių leidžia atmesti visus slapukus, o kai kuriose naršyklėse yra galimybė atmesti tik trečiųjų šalių slapukus. Tad Jūs galite pasinaudoti šiomis galimybėmis. Tačiau atkreipkite dėmesį į tai, kad visų slapukų blokavimas turės neigiamą poveikį interneto svetainės naudojimui, ir be slapukų Jūs negalėsite naudotis visomis interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis.

Mūsų interneto svetainėje naudojami toliau apibūdinami slapukai:

 •  veikimą gerinantys (sesijos) slapukai. Jie skirti pagerinti interneto svetainės veikimą ir renka bendro pobūdžio (anoniminę) informaciją apie naudojimąsi interneto svetaine;
 •  analitiniai (stebėjimo slapukai iš „Google Analytics“). Šie slapukai leidžia atpažinti ir suskaičiuoti svetainės lankytojus bei stebėti, kaip lankytojai juda po interneto svetainę ja naudodamiesi. Tai padeda pagerinti svetainės veikimą, pavyzdžiui, užtikrinti, kad vartotojai galėtų lengvai rasti tai, ko ieško. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra sutikimas;
 •  funkciniai slapukai. Šie slapukai yra naudojami interneto svetainės lankytojams atpažinti, kai jie grįžta į interneto svetainę. Tai leidžia pateikti pagal svetainės lankytojų poreikius pritaikytą turinį socialiniuose tinkluose, įsiminti klientams aktualią informaciją. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra klientų sutikimas.

Kaip išjungti slapukus? Daugelis naršyklių yra nustatytos taip, kad slapukus priimtų automatiškai. Turėdami informacijos, kaip ir kam jie naudojami, galite apsispręsti, ar slapukus pasilikti, ar juos naršyklėje išjungti. Dauguma naršyklių leidžia Jums valdyti slapukus per jų nustatymų parinktis. Jei nenorite priimti slapukų, savo naršyklėje galite pasirinkti nustatymą nepriimti visų slapukų arba siųsti įspėjimą, kai yra sukuriamas slapukas. Norėtume įspėti, kad atsisakę slapukų galite netekti galimybės naudotis kai kuriomis funkcijomis. Nenorėdami gauti slapukų, galite nustatyti savo naršyklę atmesti visus slapukus arba siųsti įspėjimą, kai yra sukuriamas slapukas.

Socialinių tinklų naudojimas

Visą informaciją, kurią pateikiate socialinės žiniasklaidos priemonėmis (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą, bei kitą komunikaciją), kontroliuoja socialinio tinklo valdytojas.

Šiuo metu mūsų interneto svetainė turi šias paskyras:

 •  tinkle „Facebook“, kurio privatumo pranešimas yra pateikiamas adresu https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Rekomenduojame perskaityti trečiųjų šalių privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su paslaugų teikėjais, jei Jums kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja Jūsų asmens duomenis.

Asmens duomenų teikimas duomenų gavėjams

Jūsų asmens duomenys gali būti teikiami:

 •  IT, serverio, pašto, archyvavimo, rinkodaros, buhalterijos paslaugų teikėjams;
 •  notarams, antstoliams, advokatams, konsultantams, auditoriams, skolų išieškojimo bendrovėms;
 •  teisėsaugos ir priežiūros institucijoms, teismams, kitoms ginčus nagrinėjančioms institucijoms;
 •  potencialiems arba esamiems mūsų verslo ar jo dalies perėmėjams ar jų įgaliotiems konsultantams ar asmenims.

Kokie yra asmens duomenų apsaugos principai, kurių mes laikomės?

Renkant ir naudojant Jūsų pateiktus, taip pat iš kitų šaltinių gautus Jūsų asmens duomenis, laikomasi šių principų:

 • Jūsų asmens duomenys tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);
 •  Jūsų asmens duomenys renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu (tikslo apribojimo principas);
 •  Jūsų asmens duomenys yra adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);
 •  tvarkomi asmens duomenys yra tikslūs ir prireikus atnaujinami (tikslumo principas);
 •  Jūsų asmens duomenys yra laikomi tokia forma, kad asmens tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi (saugojimo trukmės apribojimo principas);
 •  Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas).

Duomenų subjekto teisių įgyvendinimas

Informuojame, kad Jūs turite šias duomenų subjekto teises: teisę susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi; teisę reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus papildyti asmens neišsamius asmens duomenis; teisę prašyti savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą); teisę prašyti, kad asmens duomenų tvarkymas būtų apribotas; teisę į duomenų perkėlimą; teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai; teisę atšaukti sutikimą ir nesutikti su asmens duomenų tvarkymu.

Tam, kad būtų galima įgyvendinti Jūsų duomenų subjektų teises, būtina nustatyti Jūsų tapatybę. Nenustačius Jūsų tapatybės, nebus galima įsitikinti, ar kreipiasi tikrai tas asmuo, kurio asmens duomenys yra tvarkomi, todėl nebus galima įgyvendinti Jūsų teisių.

Gali būti atsisakyta nagrinėti iš Jūsų gautą prašymą dėl teisių įgyvendinimo arba už tai gali būti paprašyta atitinkamo mokesčio, jei prašymas būtų akivaizdžiai nepagrįstas arba perteklinis, taip pat kitais teisės aktuose nustatytais atvejais.

Jeigu pageidautumėte įgyvendinti savo duomenų subjekto teises ar turėtumėte kitokių klausimų dėl savo asmens duomenų tvarkymo, prašome kreiptis šiais kontaktiniais duomenimis: info@animalmedic.lt arba pateikti/atsiųsti bendrovės, adresu, nurodytu šios politikos pradžioje.

Prekė įtrauką į patinkančių prekių sąrašą
Prekė įtraukta į palyginimų sąrašą

Norėdami toliau naršyti sutinkate su slapukų naudojimo sąlygomis: Sužinokite daugiau